רו"ח מטי מדינה - דוחות שנתיים למס הכנסה

דוחות שנתיים והצהרות הון

אנו לשירותכם בהגשת דוחות שנתיים לרשויות המס עבור עצמאים, עוסקים מורשים,
עוסקים פטורים ויחידים בעלי שליטה.
ניתוח הדוחות השנתיים מאפשר לנו לערוך בקרה , ניתוח והפקת לקחים בנוגע להתנהלות העסק ומצבו הכספי.

אנו מכינים הצהרות הון ומגישים לשלטונות המס, תוך השוואת נתונים בין השנים ומתן הסברים להפרשי ההון.

 


  קידום אתר עיצוב ובניית אתר : דלית קטן כל הזכויות שמורות למטי מדינה ©