משרד רו"ח דוחות כספיים

ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות מלכ"רים ושותפויות

אנו מציעים שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לכל סוגי החברות, מלכ"רים ושותפויות, הכוללים:
מאזנים
דוחות רווח והפסד
דוחות על תזרימי מזומנים
דוחות התאמה לצרכי מס הכנסה

אנו עורכים את הדוחות בצורה מדוייקת ומקיפה במטרה לייצג נכונה את הפעילות הכספית של החברה.
אנו עורכים ניתוח מעמיק של הדוחות ומסיקים מסקנות הנוגעות לפעילות העתידית של החברה.

  קידום אתר עיצוב ובניית אתר : דלית קטן כל הזכויות שמורות למטי מדינה ©