משרד רו"ח מטי מדינה - טפסים

טפסים ועדכונים

הקלות לעוסקים - היבט מע"מ

עדכוני נקודות זכאות לשנת 2012

היערכות לסוף שנה 2011

פנסיה חובה- רענון ועדכון הפרשות לשנת 2012

המלצות סופיות של ועדת טכטנברג

דוח נוכחות עובד

הצהרות הון

הצהרות מלאי

הצהרת ק"מ

זכויות וחובות מעביד

חוזה עבודה סטנדרטי

טבלאות שווי רכב

ספירת מלאי

 

  קידום אתר עיצוב ובניית אתר : דלית קטן כל הזכויות שמורות למטי מדינה ©